31.05.2023

Ana Sayfa

 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, 2015 yılında "Sanat, Gerçeklik ve Paradoks", 2017 yılında "Sürüm 21", 2019 yılında "Her Yer, Her Şey ve Sonrası" başlığı altında uluslararası sanat sempozyumları düzenlemiştir. 2022 yılında “Başrol: “teması ile 4. Uluslararası Sanat Sempozyumuna ev sahipliği yapacaktır. 
 
Yeni dünya düzeninde, sanatçı da önemli roller üstlenmiştir. Yaşanan savaşlar, ekonomik bunalımlar, toplumsal eşitsizlikler, hızla ilerleyen sanayi, hızlı kentleşme vb. birçok olay sanatçıyı daha duyarlı olmaya itmiştir. Alışılmış bütün sanat değerlerinin yerine özgül ağırlığı olan sanatçı; yıkıcı, sarsıcı, şaşırtıcı yaklaşımlarıyla tamamen yenilikçi anlayışlara kapı aralamıştır. Birçok sanatçı, üstlendiği önemli rollerle, yeni anlayış ve yaklaşımların öncüleri olmuştur. Günümüz sanat yapılanmalarında öncü sanatçıların üstlendiği roller yeni açılımları cesaretlendirerek; sanat alanına yeni aktörlerin çıkmasına katkı sağlamıştır. 
 
Bu bağlamda yapılacak sempozyum sizleri, sanat üretiminde başta sanatçılar olmak üzere toplumsal olayların, alışılmış bütün sanat değerlerinin ve geleceğe dair yenilikçi yaklaşımların ışığında sanat ve tasarımda başrolün neyin, nelerin olduğunu çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışmaya yorumlamaya davet etmektedir.

Duyurular