ANA SAYFA

İLETİŞİM

DUYURULAR

PROGRAM

TR

EN

SÖZLÜ BİLDİRİ

Sempozyuma Sözlü Bildiri ya da Poster Bildiri ile katılım sağlanabilir.

 

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları

 

-Bildiri dili Türkçe ve İngilizce’dir.

-Özetleri kabul edilen bildirilerin takvimde belirtilen tarihte tam metinleri istenilecektir.

-Bildirinin başında yazarın adı, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, ORCID numarası ve iletişim bilgileri (açık adres, telefon numarası, e-posta adresi) belirtilmelidir.

-Özetler 11 punto ile yazılmalıdır.

-Başlık ve kaynakça hariç, 350 sözcük altındaki bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

-Bildiriler Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır.  Bildiri metninin Microsoft Office Word programında hazırlanması uyumluluk açısından önerilmektedir. Hazırlanan metin PDF olarak gönderilmemelidir, Microsoft Office Word dosyasına ait uzantılar olan .doc ya da .docx olarak gönderilmelidir.

- Ayrıca  5 anahtar kelime verilmelidir.

-Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel öğeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler internet ortamında belirtilen e-posta adresine gönderilmeli ve her bir basılacak görüntü 300 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.

-Metin içinde kullanılan görüntüler, Görüntü 1., Görüntü 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görüntünün altına o görüntüye ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.

-Bildirilerin kaynakçayla birlikte hem Türkçesi hem de İngilizcesi 10'ar sayfayı geçmemelidir. Bildiri metinleri A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto, 1 satır aralıklı (tek satır aralıklı / 6nk boşluklu) olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır.

Sayfa kenar boşlukları; sağ kenar 2.5, sol kenar 2.5, üst kenar 3, alt kenar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ana başlık sayfanın en üstünde, ortalamış ve 12 punto büyük harflerle yazılmalıdır. Ana başlık, sonuç ve kaynaklar hariç tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Başlıkların tamamı sola dayalı olmalıdır. Metinde kullanılabilecek 3 farklı düzeydeki başlık aşağıdaki 3 kurala göre düzenlenmelidir.

• Birinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve tamamı büyük harf olmalıdır.

• İkinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.

• Üçüncü düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.

• Alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır.

 

İkinci Düzey Bölüm Başlığı- 11 punto, sonra: 6nk, tek satır aralığı

Metin içinde paragrafların yapısı anlam bütünlüğüne göre bölümlenmelidir. Her alıntıyı ayrı bir paragraf olarak düzenlemeyiniz. Ana metin 11 punto, iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır (sonra: 6nk boşluk, tek satır aralığı). Ana başlıklar arasında 1 boşluk bırakılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Üçüncü düzey bölüm başlığı- 11 punto, sonra: 6nk, tek satır aralığı

Başlıklarda numaralandırma kullanılmaz. Metnin yapısı; Giriş, Konu Başlıkları (konuya uygun belirlenmiş) ve Sonuç olarak oluşturulmalıdır. (Gerektiğinde ana başlıklara alt başlıklar açılabilir).

Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel öğeler gerekirse kullanılabilir. Görüntü ve Tablolar metin ile ilgili bölüme eklenerek ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (10 punto, 1 boşluklu, ortalanmış). Görüntülere ait bağlantılar Kaynaklar’dan sonra Görüntü Kaynakçası başlığı oluşturularak sırasıyla (erişim tarihi ile birlikte) eklenmelidir. Metinde kullanılmak istenen resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görüntüler; 300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında olmalı ve belirtilen e-posta adresine gönderilmeli ayrıca gönderilmelidir. Tablo, grafik vb. içerikler sabitlenmiş görüntüler olarak değil düzenlenebilir şekilde (Excel ya da Word dosyası olarak) gönderilmelidir.

Görüntüler/Tablolar

Görüntü ve Tablolar metin ile ilgili bölüme eklenerek ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (10 punto, 1 boşluklu, ortalanmış).

Görüntü numarası (koyu). Sanatçı adı, Yapıt Adı (italik), Tarih, Teknik/Malzeme, Boyut, Sergilendiği/Bulunduğu yer

Görüntü X. Pablo Picasso, Guernica, 1937, Tuval üzerine yağlıboya, 349 x 776 cm, Reina Sofía Müzesi, Madrid

Görüntülere ait, linkler Kaynakçadan sonra Görüntü Kaynakçası başlığı oluşturulup sırasıyla (erişim tarihi belirtilerek) eklenmelidir.

Alıntı ve Kaynak Gösterimi

Metin içinde başka yapıtlara ve kaynaklara yapılan atıflar, mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalı; kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA 7 (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) kaynak gösterim sistemine göre hazırlanmalıdır.

Bildiri içindeki kullanılan metin, alıntı ve görüntülerin  kullanılmasında tüm sorumluluk yazara aittir.

Metin içi atıfta parantez içinde yazarın soyadı, yıl ve sayfa numarası yer almalıdır. Örnek: (Soyadı, 2019: 10).

Eğer kaynak iki yazarlı ise “ve” ile yazılmalıdır. Örnek: (Soyadı1 ve Soyadı2, 2019: 10).

Eğer kaynak 3 ya da daha fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı yazılır ve “vd.” kullanılır. Örnek: (Soyadı vd., 2019: 10).

Eğer ilk kaynağa ulaşma imkânı yoksa ikinci kaynak üzerinden belirtilmelidir. Örnek: (Soyadı1’den aktaran Soyadı2, 2019: 10).

Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla kaynağı varsa bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içinde yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, ç, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılmalıdır. Örnek: (Soyadı, 2019a: 10) (Soyadı, 2020b: 11)

3 satırdan uzun doğrudan alıntılar 10 punto, tek satır aralıklı ve girintili yazılmalıdır.

KAYNAKÇA

Kaynaklar APA 7 Stiline uygun biçimde yapılmalıdır.

Basılı olduğu hâlde İnternet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin “Kaynaklar”daki gösterimi basılı yayımların gösterimiyle aynı şekilde yapılır.

Makale: Soyadı, N. (2019). Makalenin adı. Derginin Adı. Cilt (Sayı), 23-36. doi:

Kitap: Soyadı, N. (2019). Kitabın Adı. Yayınevi.

e-Kitap: Soyadı, N. (2019). Kitabın Adı. Yayınevi. internet bağlantısı

Tez: Soyadı, N. (2019). Tezin adı [Doktora/Sanatta Yeterlik/Yüksek Lisans Tezi, Üniversite Adı].

Web Sayfası: Soyadı, N. (2019). Web sayfasında yer alan metnin adı. Web Sitesinin Adı. internet bağlantısı

TV programları, TV dizileri, sinema filmleri, müzik ve ses kayıtları ya da çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar “Kaynaklar”da gösterilir.

Sinema Filmi: Soyadı, N. (Yapımcı) ve Soyadı. A. (Yönetmen). (2019). Filmin adı. [Film]. Üretildiği ülke: Yapımcı firma adı.

Tiyatro Gösterimi: Soyadı, N. (Yönetmen). (2021, 10 Ekim). Oyunun adı [Yazar Adı ve Soyadı]. Gösterimin yapıldığı yer.

Sosyal Medya: Soyadı, N. (2019, 15 Kasım). Paylaşılan görüntünün notu ve hashtag [Fotoğraf]. Sosyal medya kaynağının adı. İnternet bağlantısı ve erişim tarihi.

Dijital Oyun: Oyunun adı (Oyun versiyonu örn. PC) [Oyunu Türü örn. Video oyunu]. (2019). Yayınlayıcı firma.

 

 

Sözlü bildiri özet formu için aşağıdaki linki kullanınız.

 

 

 

TAKVİM

Sempozyum Tarihi: 13-14 Ekim 2022

 

Sempozyumumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Özet değerlendirme sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Sözlü Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 22 Haziran 2022

Sözlü Bildiri Tam Metin Değerlendirme Sonuçları: 29 Temmuz 2022

Sempozyum Katılım Bedeli Yatırma Başlangıç  Tarihi: 29 Temmuz 2022 (Bildiri: 450 TL. Poster: 300 TL.)

Sempozyum Katılım Bedeli Son Yatırma Tarihi: 23 Ağustos 2022  (Bildiri: 450 TL. Poster: 300 TL.)

 

Not: Son yatırma tarihine kadar katılım bedelleri yatırılmayan bildiriler yayınlanma ve sunulma hakkını kaybedecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü Bildiri Özet Formu

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ