MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU

“Sürüm 21”

5-7 Ekim 2017

 

Bilişim çağında yaşadığımız bu yüzyılda tüm dünyadaki gelişmelere anında tanıklık etmekte, bilgiye hızla ulaşmakta, dünyaya hakim olan ortak algının paydaşı olmaktayız.

 

Gelenek ve bellek ile ona eşlik eden toplumsal, politik, çevresel etmenler; bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sanat da hayat gibi yeni bir dönemece girmiştir. Yaşamın sanata yansıyan izdüşümü bilişime yeni açılımlar kazandırması sonucu sanatçı, bilgiyi ve tüm verileri dönüştürmekte ve dönüşmektedir. Bu da izleyiciden koleksiyonere, sanat kurumlarından piyasasına tüm sanat ortamını etkilemektedir.

 

Araştırmacılarla günümüz sanatını belgelendirmek ve  “yeni yüzyıl, yeni sanat”, konularını tartışmak, deneyimleri paylaşmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Sanat Sempozyumunun başlığı Sürüm 21 olarak belirlenmiştir.

 

 

Sempozyum Logo ve Afiş Tasarımı

Umut Ozan TAŞKIN

 

Sempozyum Afişi

Sempozyum Logosu