MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU

“Sanat, Gerçeklik  ve Paradoks”

8-9-10 Ekim 2015

 

Uluslararası Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Sempozyumu; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8-9-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecektir. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan sempozyum; Türkiye’de sanat uygulayıcıları ve eğiticilerinin sanatta paradoks ve gerçeklik konuları üzerine düşünce, kuram ve uygulamalarını paylaşmak ve tartışmak amacıyla gerçekleştirilecektir.

 

Bilim ve teknolojinin ulaştığı noktayla sanatın sınır ve olanakları genişleyip, yeni bir dil yaratacak dönüşümler yaşanırken; farklı kimlikler, kültürler, politikalar arasında değişen yaşamlar da sanatta yeni oluşumlar sunmaktadır. Paradoks ve gerçeklik arasında sanatı; bu bağlamda tartışmak gerekliliği; Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk sanat sempozyumunun konusunu oluşturmuştur.

 

Sempozyumun amacı; sanatta karşılaşılan paradokslar ve bunların gerçeklikle olan ilişkisini farklı bakış açıları aracılığıyla ortaya koymaktır. Aynı zamanda, sanatın toplumsal yansımaları üzerine katkı sağlayacak açılımlar sunulması hedeflenmektedir.  Sempozyum, aşağıdaki başlıklarla ilişkili olarak; plastik ve görsel sanatlar, tasarım, sahne ve gösteri sanatları, müzik ve geleneksel sanatların yanı sıra edebiyat, felsefe, sanat tarihi vb. farklı alanlardan da disiplinlerarası çalışmaları içeren bildirileri kapsayacaktır.

 

Sempozyum Logo ve Afiş Tasarımı

Umut Ozan TAŞKIN

 

Sempozyum Afişi

Sempozyum Logosu