HOME

CONTACT

ANNOUNCEMENTS

PROGRAM

TR

EN

Review Board

Prof. Ahu ANTMEN, Marmara University

Prof. Dr. Marcus GRAF, Yeditepe University

Prof. Dr. Abdullah KAYGI, Hacettepe University

Prof. Ayşe Sibel KEDİK, Hacettepe University

Prof. Arzu Atıl, Dokuz Eylül University

Prof. Hüsnü DOKAK, Hacettepe University

Prof. Anna Calluori Holcombe, Florida University

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN, Ankara University

Prof. Ayşegül İZER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar University

Prof. Bilgehan UZUNER, Anadolu Üniversitesi

Prof. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN, İstanbul Kemerburgaz University

Prof. Necla Rüzgar KAYIRAN, Hacettepe University

Prof.Dr. Sezer Cihaner Keser, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Candan TERVİEL, Hacettepe University

Prof. Cebrail ÖTGÜN, Hacettepe University

Prof. Emre BECER, Yeditepe University

Prof. Emre FEYZOĞLU, Hacettepe University

Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU, Koç University

Prof. Ata Yakup KAPTAN, Ordu University

Prof. Dr. Atila İLKYAZ, Gazi University

Prof. Füsun Çağlayan, Sakarya University

Prof. Turhan ÇETİN, Hacettepe University

Prof. Melih Apa, Mersin University

Prof. Mustafa BULAT, Atatürk University

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA, Dokuz Eylül University

Prof. Georgescu Marius Silviu,  Universitatea de Artă și Design din Cluj

Prof. Halil YOLERİ, Dokuz Eylül University

Prof. Hasip PEKTAŞ, İstinye University

Prof. Dr. Hayri ESMER, Anadolu Üniversitesi

Prof. İsmail ATEŞ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Lale ALTINKURT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Lale DİLBAŞ, ARUCAD Üniversitesi

Prof. Kaan CANDURAN, hacettepe Üniversitesi

Prof. Mahmut Öztürk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Mehmet YILMAZ, Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Memduh ÖZDEMİR, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Mustafa AĞATEKİN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Enis Timuçin TAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Pelin YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Rolando GIOVANNINI  SSBAP Politecnico University

Prof. Seval YAVUZ, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Sevim ÇİZER, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Sevim SELAMET, Anadolu Üniversitesi

Prof. Sibel Sıdıka SEVİM, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Simber ATAY,  Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Tevfik Fikret UÇAR, Anadolu Üniversitesi

Prof. Y. Murat ŞEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Yasemin YAROL, Atatürk Üniversitesi

Prof. Bilge SAYILONARAN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Hamit YOKUŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Hasan KIRAN, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Lerzan ÖZER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Musa Köksal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Seyhan Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Çiğdem Demir,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu Mersin Üniversitesi

Prof. Chhatrapati Dutta,  Govt. College of Art & Craft, Calcutta

Prof. Mustafa Küçüköner, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Canan Deliduman, Konya Karatay Üniversitesi

Prof. Melihat Tüzün, Trakya Üniversitesi

Prof. Özer Kanburoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Merih Tekin Bender, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Gürhan Topçu Mersin Üniversitesi

Prof.Dr. Barbaros Bostan, Bahçeşehir Üniversitesi, barbaros.bostan@comm.bau.edu.tr

Doç. Dr. İlker Yardımcı, Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Erhun Şengül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Esra SAĞLIK

Doç. Deniz KOŞAR,  MSKU

Doç. Dr. Seda Yavuz, İstanbul Üniversitesi

Doç. Harika Esra Oskay MALİCKİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY , MSKU

Doç. Dr. Nur Ozanözgü, Hacettepe Üniversitesi

Doç Dr. Pelin ŞAHİN TEKİNALP, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Safiye Başar, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Zsolt Gyenes, Kaposvar Üniversitesi

Doç. Zuhal Baysar Boerescu, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Togay Şenalp,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Zülfikar SAYIN, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman, Hacettepe Üniversitesi

Doç.Canan Zöngür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Cem Özal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Sevgi Arı  Çukurova Üniversitesi Eğt. Fak. Grafik Bölümü

Doç. Zafer Lehimler Atatürk Üniversitesi GSF Grafik B.

Doç. Hasan Başkırkan,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç.Murat Kara, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, muratkara@mehmetakif.edu.tr

Doç.Erol Çitçi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ecitci@mehmetakif.edu.tr

Doç.Çetin Tüker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, cetin.tuker@msgsu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ercan Sağlam, Bilkent Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ali Barışık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Havva Demircan, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Fırat Engin, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Tansel Çeber, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ece Akay Şumlu, Başkent Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Tanzer Arığ, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Aydın, MSKU

Dr.Öğr.Üyesi Vedat Güntay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, vguntay@mehmetakif.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi Çakır Aker, Bahçeşehir Üniversitesi, cakir.aker@comm.bau.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi Ertuğrul Süngü, Bahçeşehir Üniversitesi, ertugrul.sungu@comm.bau.edu.tr

Hyeyoung Cho, Magazine Hanok, Editor in Chief

Elena Vlasova, Saint-Petersburg Cam Sanatları Müze Md.

Doç. Dr. Banu Bıçakçı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Berke Soyuer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Didem Aşçı, Arel Üniversitesi, Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdoyran, Arel Üniversitesi

Prof. Dr. İlker Bıçakçı, Yeditepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tansel Tepe, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak, Bahçeşehir Üniversitesi

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY

BODRUM FACULTY OF FINE ARTS