ANA SAYFA

İLETİŞİM

DUYURULAR

PROGRAM

TR

EN

POSTER BİLDİRİ

Poster Bildiri Özet Yazım Kuralları


-Poster dili Türkçe ve İngilizcedir.

-Poster bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediğine dair katılımcılara bilgi verilecektir.

-Özetleri kabul edilen poster bildirilerin takvimde belirtilen tarihte tam metinleri  istenilecektir.

-Değerlendirme sonucunda kabul edilen poster bildiri özetleri, belirtilen poster bildiri formatında tam metin olarak hazırlanıp çıktıları alınarak kargo ile iletişim adresine gönderilecektir. (Kargo bedeli katılımcıya aittir.)

-Poster bildiri özetinin başında yazarın adı, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri (açık adres, telefon numarası, e-posta adresi) belirtilmelidir.
-Özetler 12 punto ile yazılmalıdır.

-Başlık ve kaynakça hariç, 350 sözcük altındaki bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

- Ayrıca 5 anahtar kelime verilmelidir.

 

Yazılar aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır:


- Üst: 4 cm
- Sol: 4 cm
- Alt: 2.5cm
- Sağ: 2.5 cm
- Karakter: Times New Roman (12 punto)
- Satır aralığı: Tek
- Paragraf aralığı: 3 nk

 

Poster bildiri özet formu için aşağıdaki linki kullanınız.

 

 

 

Poster Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

 

-Özetleri kabul edilen poster bildirilerin takvimde belirtilen tarihte tam metinleri  istenilecektir.

-Poster bildiri tam metninin başında yazarın adı, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri (açık adres, telefon numarası, e-posta adresi) belirtilmelidir.

-Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel öğeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler internet ortamında belirtilen e-posta adresine gönderilmeli ve her bir basılacak görüntü 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
-Poster bildiri metninin içinde kullanılan görüntüler, Görüntü 1., Görüntü 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görüntünün altına o görüntüye ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.

 

Yazılar aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır:


- Üst: 4 cm
- Sol: 4 cm
- Alt: 2.5cm
- Sağ: 2.5 cm
- Karakter: Times New Roman (12 punto)
- Satır aralığı: Tek
- Paragraf aralığı: 3 nk

 

Alıntı ve Kaynak Gösterimi
Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır.

Bildiri içindeki kullanılan metin, alıntı ve görüntülerin  kullanılmasında tüm sorumluluk yazara aittir.

 

Yukarıda yazılan tam metin yazım kuralları bildiri kitabında basılması için geçerli olup, sempozyum sırasında poster bildiri sunum formatı örneği için aşağıdaki linki kullanınız.

(İndirilecek olan poster bildiri sunum formatı, yalnızca örnek şablondur. Orjinal çıktılar bu şablon ölçü alınarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan orjinal posterlere, örnek şablonda olduğu gibi, aşağıdaki linkte verilen sempozyum logosu ve Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi logosu eklenecektir.)

Poster bildiriler, sergilemeye hazır bir biçimde 5mm. forex malzeme üzerine çıktı alınarak gönderilmeli, arkasında asma aparatları hazır bulunmalıdır.

Poster bildirilerin  kargoda zarar görmeden  zamanında ulaşması yazarın sorumluluğundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKVİM

Sempozyum Tarihi: 13-14 Ekim 2022

 

Sempozyumumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Özet değerlendirme sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Sözlü Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 22 Haziran 2022

Sözlü Bildiri Tam Metin Değerlendirme Sonuçları: 29 Temmuz 2022

Sempozyum Katılım Bedeli Yatırma Başlangıç  Tarihi: 29 Temmuz 2022 (Bildiri: 450 TL. Poster: 300 TL.)

Sempozyum Katılım Bedeli Son Yatırma Tarihi: 23 Ağustos 2022  (Bildiri: 450 TL. Poster: 300 TL.)

 

Not: Son yatırma tarihine kadar katılım bedelleri yatırılmayan bildiriler yayınlanma ve sunulma hakkını kaybedecektir.

 

 

 

 

İNDİR

Poster Bildiri Özet Formu

Poster Sunum için Sempozyum Logosu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Logosu

Poster Bildiri Sunum Formatı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ